Giá quyết toán hợp đồng xây dựng được tính thế nào?

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng thì chi phí thiết kế xác định theo tỷ lệ phần trăm chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng.
Hỏi: Nội dung liên quan đến việc quyết toán ? (Cty CP Tư vấn xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thăng Long 12 tại hòm thưcnthanglong@… )

Trả lời:
Bộ Xây dựng trả lời thắc mắc trên như sau:

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các văn bản pháp lý có liên quan. Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng thì chi phí thiết kế xác định theo tỷ lệ phần trăm chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Đối với hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công có giá hợp đồng theo hình thức tỷ lệ phần trăm thì giá trị quyết toán hợp đồng được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận trong hợp đồng và chi phí xây dựng trong dự toán được duyệt trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *