Sổ Tay Luật BĐS

Có thể xin lại giấy phép xây dựng?

Trong trường hợp này, ngoài việc có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, bạn còn

Không ký biên bản nghiệm thu có hoàn công được?

Sau khi hoàn tất giấy tờ, thủ tục, bạn có thể liên hệ với Phòng tài nguyên môi trường Q.10 để làm hồ sơ đăng

Những thủ tục cần thiết khi mua bán nhà đất

Nhận bản chính hợp đồng sau khi các bên đã đóng lệ phí công chứng theo quy định. Các Thủ Tục cần Thiết Khi Mua

Giá quyết toán hợp đồng xây dựng được tính thế nào?

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng thì chi phí thiết kế xác định theo tỷ lệ phần

Có được tự thiết kế khi xây dựng nhà ở dưới 3 tầng?

Còn với nhà ở dưới 7 tầng thì việc thiết kế và thi công xây dựng phải được cá nhân, tổ chức có đủ điều

Khi xây dựng nhà trái phép thì bị áp dụng mức phạt nào?

Sau khi chủ đầu tư đã hoàn thành việc nộp phạt thì phía cơ quan có thẩm quyền mới cấp giấy phép xây dựng hoặc

Những quy định về việc sửa chữa và xây dựng nhà ở

Nếu nhà của dân chỉ sửa chữa (đã được phép) thì không thể xử phạt về việc xây dựng mới do dựa trên báo cáo